Obsah

Ing. Miroslav Vierik


Úloha v org. štruktúre

Mestské lesy spol. s r.o. - vedúci lesnej správy
Jána Jančeka 34, Ružomberok