Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestské lesy spol. s r.o.

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Kontaktné spojenie
Babec Peter
Jána Jančeka 34, Ružomberok
Brandová Dana
Jána Jančeka 34, Ružomberok
Buchta Miloš
Jána Jančeka 34, Ružomberok
Hudák Peter
Jána Jančeka 34, Ružomberok
Janči Jozef
Jána Jančeka 34, Ružomberok
Kraft Libor, Bc.
Jána Jančeka 34, Ružomberok
Kubáňová Lucia
Jána Jančeka 34, Ružomberok
Marton Mário
Jána Jančeka 34, Ružomberok

Telefón: 0905222 192

Moravčík Anton
Jána Jančeka 34, Ružomberok
Neštepný Vladimír, Ing.
Jána Jančeka 34, Ružomberok

Stránka