Obsah

 

 

 

    Spoločnosť Mestské lesy s.r.o. upozorňuje turistov a návštevníkov lesa, že od polovice
novembra až do konca roka bude v hornej časti Čutkovskej doliny v oblasti Čremošný vŕšok
prebiehať pomerne rozsiahly ťažbový zásah. Cesta bude čiastočne uzatvorená a pohyb po nej
obmedzený, nutná bude zvýšená opatrnosť.


    Táto ťažba je plánovaná v zmysle úloh stanovených Programom starostlivosti o les, ktorý bol
schválený orgánmi štátnej správy. Pôjde o tzv. maloplošný clonný rub, ktorý bude
vykonávaný pomocou najmodernejších technológií – lanovkového systému. Tento systém je
veľmi nákladný, zároveň je však najšetrnejší k životnému prostrediu a práce budú
vykonávané tak, aby v čo najmenšej miere ovplyvnili vzhľad tejto obľúbenej lokality.