Obsah

CENNÍK SAMOVÝROBY

Mestské lesy, spol. s r.o. Ul. J. Jančeka 34,  034 01 Ružomberok

Samovýroba dreva na LS Biely Potok platný od 1.1.2015

Cena stanovená v EURO vrátane DPH za 1 prm podľa odvozných tried 

 

Tenčina (samovýroba) do 7 cm

I.                   2,20

II.                  1,70

III.                 1,20

IV.                 0,70

 

Ihličnaté palivo (samovýroba) nad 7 cm

I.                   5,00

II.                  4,00

III.                 3,00

IV.                 1,50

 

Listnaté palivo tvrdé (samovýroba)

I.                   7,00

II.                  6,00       

III.                 5,00

IV.                 3,50

 

Žrde (samovýroba)            17,00 / m3

 

Guľatina (samovýroba) 

Cena stanovená v EURO vrátane DPH za 1 m3

 

I.                   54,50

II.                  48,00

III.                 41,50

IV.                 35,00

  

Palivové drevo na Manipulačno-expedičnom sklade  ( Bystrická cesta )
p. Marton: 0905 222 192

 

Cena stanovená v EURO vrátane DPH za 1 prm


ihličnaté        28,00                
listnaté          38,00

palivové zvyšky po manipulácii - ihličnaté a listnaté     20,00