Obsah

CENNÍK SAMOVÝROBY

Mestské lesy, spol. s r.o. Ul. J. Jančeka 34,  034 01 Ružomberok

Samovýroba dreva na LS Biely Potok platný od 5.9.2022

Cena stanovená v EURO vrátane DPH za 1 prm podľa odvozných tried 

 

Tenčina (samovýroba) do 7 cm

I.                   3,00

II.                  2,50

III.                 2,00

IV.                 1,00

Ihličnaté palivo (samovýroba) nad 7 cm

I.                   7,00

II.                  6,00

III.                 4,00

IV.                 3,00

Listnaté palivo tvrdé (samovýroba)

I.                   9,00

II.                  8,00       

III.                 7,00

IV.                 5,00

Žrde (samovýroba)            23,00 / m3

Guľatina (samovýroba) - cena stanovená v EURO vrátane DPH za 1 m3

I.                   90,00

II.                  80,00

III.                 65,00

IV.                 55,00

Palivové drevo na Manipulačno-expedičnom sklade  ( Bystrická cesta )
p. Marton: 0905 222 192

Cena stanovená v EURO vrátane DPH za 1 prm


ihličnaté        45,00                
listnaté          55,00

Palivové zvyšky po manipulácii - ODREZKY

ihličnaté a listnaté     30,00