Obsah

Bc. Libor Kraft


Úloha v org. štruktúre

Mestské lesy spol. s r.o. - lesník, LÚ Sojkovo
Jána Jančeka 34, Ružomberok