Obsah

Ing. Milan Šlávka


Úloha v org. štruktúre

Mestské lesy spol. s r.o. - riaditeľ spoločnosti
Jána Jančeka 34, Ružomberok