Obsah

Ing. Vladimír Neštepný


Úloha v org. štruktúre

Mestské lesy spol. s r.o. - pestovný technik
Jána Jančeka 34, Ružomberok